DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Yeraltısuyu işletme alanları hakkında kamuoyunu bilgilendirme

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732209
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

KEMER GÖZCÜ 06.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KEMER OVALARI (8/21 ANTALYA KEMER - TEKİROVA ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre “Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.
2 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 69.48 hm3/yıl’dır.
3 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.
4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu kanunun 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.
5 - “Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 19.07.1970 tarih ve 13553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Antalya Kemer Tekirova Ovaları İşletme Sahası” ilanındaki ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar.
6 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR