HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği

HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00851590
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 12.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
MEHMET MAŞALACI adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan 2 adet ihbarname
Tebligat Muhatabı
:
MEHMET MAŞALACI

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

S.NO VERGİ TÜRÜ CEZA TÜRÜ VERGİLENDİRME DÖNEMİ VERGİ MİKTARI CEZA MİKTARI
1 KDV 03/2013-03/2013 2.506,97
3 KDV 04/2013-04/2013 2.579,01
********** vergi nolu (TC: ********** ) mükellefi MEHMET MAŞALACI adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan 2 adet ihbarname muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K,nun 103-106' ncı maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR