KADİFEKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamesinin ilanen tebliği

KADİFEKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028012
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 23.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre ilanen tebliğ
Tebligat Muhatabı
:
Kadifekale Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADİFEKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN


Vergi Dairemize kayıtlı aşağıda vergi numarası, ad ve soyadları (unvanları) yazılı mükellefe ismi hizalarında gösterilen vergi ceza ihbarnameleri mükellefin bilinen adreslerinde gerek posta yolu ile gerekse memur vasıtasıyla tebliğ edilmek istenmesine rağmen 213 sayılı V.U.K.nun 103.maddesindeki şartlar oluşması nedeniyle ilan yoluyla tebliğ yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz konusu tebliğ evrağı Dairenin ilan asmaya mahsus panosuna 18.07.2019 tarihinde asılmıştır. İş bu tebliğ evrağı askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 günlük süre sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatabın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmesi ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SIRA VERGİ NO ADI SOYADI DÖNEMİ VERGİ/CEZA
TÜRÜ
VERGİ
TUTARI (TL)
CEZA
TUTARI
(TL)
ADRES
1 321 022 3671 Tahsin DUYMUŞ 02/2015 KDV-VZC 3.600,00 3.600,00 Bozyaka Mahallesi Karabağlar / İZMİR
2 321 022 3671 Tahsin DUYMUŞ 01-12/2013 GV-VZC 3.415,00 3.415,00 Bozyaka Mahallesi Karabağlar / İZMİR
3 321 022 3671 Tahsin DUYMUŞ 06/2013 KDV-VZC 8.370,00 8.370,00 Bozyaka Mahallesi Karabağlar / İZMİR
4 321 022 3671 Tahsin DUYMUŞ 08/2013 KDV-VZC 5.850,00 5.850,00 Bozyaka Mahallesi Karabağlar / İZMİR
5 321 022 3671 Tahsin DUYMUŞ 04/2014 KDV-VZC 9.315,00 9.315,00 Bozyaka Mahallesi Karabağlar / İZMİR
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR