Yazdır

HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin tebliği

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622865
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Semt-Mahalle : HALKALI MERKEZ MAH. / HALKALI
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Konusu : 213 sayılı V.U.K 'nun 103-106. maddelerine istinaden
Tebligat Muhatabı : Vergi mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ DÖNEMİ VERGİ NEVİ CEZA NEVİ VERGİ MİKTAR CEZA MİKTARI
0040492229 Özgür ACAR Arnavutköy Mah. Sucubahçe Sok.No:11 Beşiktaş/İst. 201103201103 KDV VZC 29.808,00 29.808,00
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamama nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K,nun 103-106' ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR