BUHARKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

BUHARKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168137
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 01.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mükellefler

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BUHARKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ

Sıra
No:
VERGİ NO ADI SOYADI/ÜNVANI BİLİNEN ADRESİ VERGİ DÖNEMİ ANA VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ ASLI BORCU TOP
1 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 11/2017-11/2017 D.V 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000001 ŧ 34.47
2 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 11/2017-11/2017 KDV 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000001 ŧ 98.826,90
3 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 11/2017-11/2017 G.F 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000001 ŧ 9.685,10
4 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 12/2017-12/2017 D.V 2019061366jlA0000001 2018073001jlB000002 ŧ 34.40
5 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 01/2018-01/2018 G.F 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000003 ŧ 15.747,20
6 **********

Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi
Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 01/2018-01/2018 D.V 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000003 ŧ 34.48
7 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 01/2018-01/2018 KDV 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000003 ŧ 224.959,92
8 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 02/2018-02/2018 G.F 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000004 ŧ 4.487,26
9 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 02/2018-02/2018 D.V 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000004 ŧ 34,50
10 ********** Pamukkale Yakıt ve Ticaret Anonim Şirketi Menderes Mah. Mezarlık Mevki KM. Evl. K. No:2 D.No:1 Buharkent/AYDIN 02/2018-02/2018 KDV 2019061366jlA0000001 2018073001jlB0000004 ŧ 80.125,37
Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda adı soyadı /ünvanı ve vergi kimlik numarası yazılı ödevli şirket adına tanzim edilmiş ödeme emrinin şirketin re’sen terk olması ve bilinen adresinde bulunamaması, mükellefin (şirketin ve kanuni temsilcisinin) Adres Kayıt Sisteminde(Mernis) herhangi bir adresinin bulunmaması veya yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmadığından tebliğin ilanen yapılmasının zorunluluğu doğmuş olup, 213 sayılı VUK’nun 103 ila 106. maddelerine istinaden, işbu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde muhatapların vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. (İşbu ilan listesi 28/05/2020 tarihinde askıya alınmıştır.)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR