URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132298
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 sayılı V.U.K'nun 103 ve müteakip maddeleri
Tebligat Muhatabı
:
Vergi mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN


Sıra No MÜKELLEFİN TEBLİĞ EDİLECEK VERGİ VE CEZANIN
Adı Soyadı/Ünvanı Vergi Kimlik No Adresi Nevi Dönemi Numarası Miktarı
1 MEHMET İHSAN ŞEN 802 079 2791 Adres Mevcut Değil S.KDV-VZCZ 06/2016-06/2016 2018100413U4r0000004 86.262,72
2 MEHMET İHSAN ŞEN 802 079 2791 Adres Mevcut Değil ÖTVB-VZCZ 06/2016-06/2016 2020020513U4r0000001 406.011,60

Uray Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup Yukarıda adı soyadı ünvanları yazılı mükellefin Mernis adresi bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve müteakip maddeleri gereği bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15'nci (onbeşinci) günün ilan tarihi olarak kabul edileceği ve ilgililerin ilan tarihi olarak kabul edilen tarihten başlayarak bir ay içeresinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,aksi halde ilan tarihinde başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş nede adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu ilanın Vergi ve Ceza İhbarnamesi tebliği yerine kabul olacağı ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR