HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01085241
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ÇAĞRI 18.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddeleri
Tebligat Muhatabı
:
Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

SIRA NO MÜKELLEFİN ADI - SOYADI VEYA UNVANI VERGİ / T.C. KİMLİK NUMARASI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ DİĞER AMME ALACAĞININ NEVİ VERGİNİN MİKTARI (TL) CEZANIN MİKTARI (TL) GECİKME FAİZİNİN MİKTARI (TL) KARAR HARCININ MİKTARI (TL) HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ MİKTARI (TL)
1 Titan Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 8450029242 Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi No:42/7-9 Ataşehir İSTANBUL 2008/10 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi, Karar Harcı 2.919,56 2.919,56 3.709,30 26,57
2 Titan Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 8450029242 Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi No:42/7-9 Ataşehir İSTANBUL 2009/04 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi, Karar Harcı 23.399,81 23.399,81 26.219,48 212,94
Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılan mükellefler adına, yargı kararlarına istinaden düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5035 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişen 104. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve 504 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için belirlenen haddin altında kalan vergi veya vergi cezalarına ilişkin 2 no.lu vergi/ceza ihbarnameleri, bu mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. - 106. maddelerine istinaden, 14/11/2019 tarihinde Dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR