HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050685
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 14.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Vergi mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

SIRA NO MÜKELLEFİN ADI - SOYADI VEYA UNVANI VERGİ / T.C. KİMLİK NUMARASI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ DİĞER AMME ALACAĞININ NEVİ VERGİNİN MİKTARI (TL) CEZANIN MİKTARI (TL) GECİKME FAİZİNİN MİKTARI (TL) KARAR HARCININ MİKTARI (TL) HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ MİKTARI (TL)
1 Arif KESKİN 5460013839 Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Sokak Kayserili Nail İşhanı No:30/K/1 Faith İSTANBUL 2010/10 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 7.836,30 7.836,30 8.228,12
2 İhsan UĞUR 8850144796 Hobyar Mahallesi Sirkeci Palas Hanı No:2/103 Fatih İSTANBUL 2012/08 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 13.841,18 13.841,18 13.370,58
3 İhsan UĞUR 8850144796 Hobyar Mahallesi Sirkeci Palas Hanı No:2/103 Fatih İSTANBUL 2013/06 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 14.291,90 14.291,90 11.805,11
4 İhsan UĞUR 8850144796 Hobyar Mahallesi Sirkeci Palas Hanı No:2/103 Fatih İSTANBUL 2013/07 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 5.295,28 5.295,28 4.299,77
5 Titan Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 8450029242 Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi No:42/7-9 Ataşehir İSTANBUL 2008/10 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 2.919,56 2.919,56 3.709,30
6 Titan Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 8450029242 Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi No:42/7-9 Ataşehir İSTANBUL 2009/04 KDV Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi 23.399,81 23.399,81 28.219,48
Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılan mükellefler adına düzenlenen ve yargı kararlarına istinaden hesaplanan vergi ve cezalar ile diğer amme alacaklarını ihtiva eden 2 no.lu vergi/ceza ihbarnamelerinin, bu mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. - 106. maddelerine istinaden ilan edildiği, ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR