TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980980
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunun İlgili Maddeleri
Tebligat Muhatabı
:
Topçumeydanı vergi dairesi mükellefleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Sıra No. Vergi K.N. T.C. Kimlik No Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No Ana Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Adres
1 ********** ********** ADEM KARATAŞ 2019040813TI20000016 0015-KDV 11/2013-11/2013 0015-KDV 12.600,00 3080-VZC 12.600,00 EYYÜBİYE MAH. 3057.SOK. NO:11/1 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
2 ********** ********** ADEM KARATAŞ 2019040813TI20000019 0015-KDV 12/2013-12/2013 0015-KDV 13.964,58 3080-VZC 13.964,58 EYYÜBİYE MAH. 3057.SOK. NO:11/1 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğünün Kurum Geçici yönünden mükellefi olan ve adına tanzim edilen Vergi / Ceza İhbarnameleri tebliğ edilmeyen, yukarıdaki listede adı soyadı (ünvanı) ile Vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Bu nedenle listede ad, soyad(ünvanı) ile vergi numarası, vergi, ceza miktarları, türü ve yılı belirtilmiş olup 213 sayılı VUK' nun 103, 104 ve 106. maddeleri hükümlerine göre ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.(onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilerek ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale başvurmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile ilgili olarak tebligat yapılacağı, bir ay içinde adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir(1) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR