İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi bildirimi ve ceza kararlarının ilanen tebliği

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Vergi Mükellefleri.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

AD – SOYAD / UNVAN VE ADRES TC KİMLİK / VERGİ NO. BEYANNAME SAYI / TARİHİ VERGİ BİLDİRİMİ / CEZA KARARI SAYI / TARİHİ TUTARI
Mıng Jıe Dıamond Tools Afyon Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.(**********) Adres: Afyonkarahisar OSB Mah. 11.(1) Sk. Çağlayan Plastik Amb. San. St. No:2A Merkez/AFYONKARAHİSAR ********** IM016925/15.02.2018 KDV 34.794,73-TL
GV 3.374,06-TL
İGV 3.953,01-TL


Not: Vergi bildirim tutarları için 6183 sayılı Yasanın 51 ve 4458 sayılı kanunun 193/3. Uyarınca faiz uygulanacaktır.
Yukarıda unvanı belirtilen yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre düzenlenen Vergi Bildirimi ve Ceza Kararları yükümlünün bilinen adresinde bulunamamasından dolayı tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ila 31’ inci maddelerine istinaden;
1- İlan tarihinden başlayarak onbeş (15) gün içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;
2- Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak onbeş (15) gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen veya açık adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden (15) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı;
3- Ceza kararının ödeme süresi 1 aydır. Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir. Para cezası tutarının 1 ay içinde ödenmesi halinde 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 17/6 maddesi uyarınca ¼ indirim uygulanacağı; (Ödeme Banka Şubelerinden ve Gümkart aracılığı ile de yapılabilir.) 15 gün içinde Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz etme hakkınız bulunduğu;
4- Vergi tutarlarının, 2577 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde dava açma hakkınızın bulunduğu, Vergilerin 6183 sayılı Yasanın 37’nci maddesi uyarınca bir (1) ay içerisinde ödenmesi;
5- Vergi bildirim tutarlarının ödenmemesi, dava açılmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsili yoluna gidileceği; hususları ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR