ANKARA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar meclisi üye seçim duyuru ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00672219
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 16.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRRİYET 24.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
24.12.2017 09:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

D U Y U R U


5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 41. maddesi gereğince toplam 15 üyeden oluşan Vakıflar Meclisine; yeni vakıflardan üç asil üç yedek, mülhak ve cemaat vakıflarından ise birer asil ve birer yedek üye olmak üzere, toplam beş asil ve beş yedek üyenin seçimi yapılacaktır.
Vakıflar Meclisine üye seçimi, vakıf temsilcilerinin oyları ile belirlenecektir.

Temsilci Seçimi ve Bildirimi:

1. Vakıf Temsilcisi;

 • Yeni vakıflarda, vakfı yönetmeye ve temsile yetkili organın,
 • Cemaat ve esnaf vakıflarında, yönetim kurullarının,
 • Mülhak vakıflarda ise vakıf yöneticisinin

kararı ile belirlenir.

2. Her vakıf sadece bir temsilci belirleyebilir. Ancak bir kişi birden fazla vakfın temsilcisi de olabilir. Temsil edilen her vakfın sadece bir oy hakkı vardır.

3. Vakıflar, Bölge Müdürlüklerimizden veya Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesi Mevzuat bölümünden (https://www.vgm.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx) temin edecekleri Vakıf Temsilcisi Bildirim Formunu doldurarak en geç 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edecek olup, Bölge Müdürlüklerimiz tarafından vakıf temsilcisine seçimde kullanmak üzere vakıf temsilcisine Temsilci Belgesi verilecektir. Genel Müdürlüğe yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Meclis Üyeliğine Seçilme Şartları:

Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Vakıflar Meclisi Üyesi seçilmek üzere başvurabilirler.

 • Devlet Memurları Kanununda belirlenen memur olma şartlarını taşımak,
 • Yükseköğrenim mezunu olmak,
 • Kesinleşmiş mahkeme kararıyla vakıf yöneticiliği görevinden alınmış olmamak,
 • Mülhak vakıflarda vakıf evladı olmak,
 • Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personel; meclis üyeliğine aday olamaz, Genel Müdürlükçe temsilen yönetilen mülhak vakıflar dışında hiçbir vakıf adına temsilen veya vekâleten oy kullanamaz.

Meclis Üyesi Adaylığı:

Adaylar; seçim kuruluna iletilmek üzere Bölge Müdürlüklerimizden veya Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesinde Mevzuat bölümünden (https://www.vgm.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx) temin edecekleri Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formunu doldurarak en geç 08 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığında olacak şekilde posta ile gönderecek ya da bizzat elden teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra Genel Müdürlüğe ve Bölge Müdürlüklerimize yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Oy Verme

 • Temsilci listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar.
 • Oylar, oy verenin kimliği ile temsilci belgesinin ibrazı ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
 • Temsilciler oy kullanmak üzere bir başkasına vekâlet veremez.
 • Seçim günü saat 09.00 – 16.00 arası oy verme süresidir. Ancak saat 16.00 ya geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen temsilciler, seçim kurulu tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. Bu husustaki değişiklikler seçim ilanında belirtilmek şartıyla seçim kurulunca tespit edilebilir.
 • Oy verme işleminde seçim kurulunca verilen mühürlü zarfın kullanılması zorunludur.
 • Vakıf temsilcilerinin oy pusulasını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulasını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulasının kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.
 • Yeni, mülhak ve cemaat vakfı adına oy kullanacak olan vakıf temsilcileri; en fazla kanunda sayılan asil üye sayısı kadar farklı adayın ad ve soyadını oy pusulasına yazarlar.
 • Adaylar sandık başında hiçbir temsilciye müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz ve hiçbir temsilci oy kullandıktan sonra sandık başında kalamaz.

Temsilci ve Meclis Üyesi Adaylarının İlanı:

Temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi 15.12.2017 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü resmî web sitesinde (www.vgm.gov.tr) ve ulusal basında ilan edilecektir. Mevzuatta değişiklik olması halinde, bu değişiklikler kamuoyu ile paylaşılacak ve uygulanacaktır.

Seçim Zamanı ve Yeri
Tarih: 24 Aralık 2017, Pazar
Saat : 09:00 – 16:00
Yer : Namık Kemal Ortaokulu
Kumrular Caddesi No:7 Kızılay/ANKARA

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR