DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Tersimat hatasının düzeltilmesine dair tebliğ

DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822826
Şehir : Denizli / Pamukkale
Semt-Mahalle : İSTİKLAL MAH. / İSTİKLAL
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Halil Üyrüş, Ayfer Harkcı, Ehat Harkcı

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI
DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41. MADDE UYGULAMASIDIR

Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi 3034 ada 15 ve 16 parsellerin değişiklik işlemleri kontrollerinde pafta tersimatından kaynaklanan hata tespit edilmiştir.
Yapılan İncelemeler sonucunda İstiklal Mahallesi 3034 ada 15 ve 16 parsellerde imar uygulaması çalışmaları sırasında pafta tersimatından kaynaklanan hata yapıldığı, hatanın 3402 sayılı yasanın 41. Maddesinde yer alan hesaplamalardan doğan teknik hatalar kapsamında olduğu görülerek parsellerin Denizli Kadastro Müdürlüğü 08/08/2017 tarih 1773035 sayılı düzeltme yazıları ve eki rapor uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir.
Parsel maliklerine gerekli tebligatlar yapılmış, ancak 3034 ada 15 parsel malikinin adresi tespit edilemediğinden tebligatı yapılamamıştır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince, yapılan düzeltme mahalli gazetede bir defaya mahsus yayınlanmak suretiyle ilgililerine tebliğ sayılacağından, ilgililerince iş bu düzeltmenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Denizli Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açma haklarının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleştirilerek tescil edilmek üzere Pamukkale Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
DÜZELTMEYE KONU PARSELLERİN LİSTESİ

MAHALLESİ ADA PARSEL ESKİ YÜZÖLÇÜMÜ YENİ YÜZÖLÇÜMÜ TAPU MALİKİ ve HİSSESİ
İSTİKLAL 3034 15 257,00 257,00 Halil ÜYRÜŞ 1/1
İSTİKLAL 3034 15 307,00 307,00 Ayfer HARKCI (KAT MÜL.)
Ehat HARKCI (KAT MÜL.)

DÜZELTME İLANI
DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41. MADDE UYGULAMASIDIR

Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi 3815 parselin Lihkab Bürosunca cins değişikliği işlemi talebi sırasında büro ve arazi kontrollerinde tersimat ve hesaplamalardan kaynaklanan hata tespit edilmiş düzeltilmesi talep edilmiştir.
Yapılan İncelemeler sonucunda Bozkurt Mahallesi 3735 ve 3815 parsellerde kadastro çalışmaları sırasında tersimat ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalar yapıldığı, hatanın 3402 sayılı yasanın 41. Maddesinde yer alan hesaplamalardan doğan teknik hatalar kapsamında olduğu görülerek parsellerin Denizli Kadastro Müdürlüğü 26/03/2018 tarih 823848 sayılı düzeltme yazıları ve eki rapor uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir.
Parsel maliklerine gerekli tebligatlar yapılmış, ancak 3735 parsel malikinin adresi tespit edilemediğinden tebligatı yapılamamıştır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince, yapılan düzeltme mahalli gazetede bir defaya mahsus yayınlanmak suretiyle ilgililerine tebliğ sayılacağından, ilgililerince iş bu düzeltmenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Çardak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açma haklarının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleştirilerek tescil edilmek üzere Bozkurt Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
DÜZELTMEYE KONU PARSELLERİN LİSTESİ

MAHALLESİ ADA PARSEL ESKİ YÜZÖLÇÜMÜ YENİ YÜZÖLÇÜMÜ TAPU MALİKİ ve HİSSESİ
BOZKURT 0 3735 199,00 196,24 Muzaffer AKGÜN 1/1
BOZKURT 0 3815 383,00 382,34 Fethi ÖZORMANCIK 2/3
Ramazan YÜCEL 1/3

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR