GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Tercüman bilirkişi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00676256
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 12.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi uyarınca

Adalet Bakanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI İÇİN

T.C.
GAZİANTEP
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR.

5 Mart 2013 gün ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Ceza Muhakemesi Kanuna göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi uyarınca tercüman listelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi, tercüman olarak başvurabilecek olanların uzman oldukları dillerin belirlenmesi ve nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve listeden çıkarılma usul ve esasları ile tercümanlarca uyulması gereken ilkeler düzenlendiğinden,
Komisyonumuzca Tercüman Bilirkişi listeleri oluşturulacaktır.

  1. Bilirkişi olarak görev almak üzere yapılacak başvuruların müracaat süresi, 15/10/2017 tarihinden 31/10/2017 tarihi mesai bitimine kadardır.

  2. Başvurular şahsen başvuru dilekçesi ve ekleri ile birlikte Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına yapılacaktır.

  3. Listeye kabul edilenler 22/11/2017 tarihinde yemin etmek üzere Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

BİLİRKİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR
Listeye kabul şartları
Madde 6 - (1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.
BİLİRKİŞİLİĞE İHTİYAÇ DUYULAN TERCÜMANLIK ALANLARI
1) KÜRTÇE (ZAZACA GİBİ LEHÇELERİ DE DÂHİL), ARAPÇA, İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, HOLLANDACA, FARSÇA, RUSÇA, AZERİCE VE DİĞER DİLLERDE.
2) SAĞIR VE DİLSİZLER İÇİN İŞARET DİLİ TERCÜMANI
Başvuru formuna eklenecek belgeler;
Madde 8 - (1) Başvuru formuna;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.
Ayrıca bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.
Taliplilerin 31/10/2017 tarihinde mesai bitimine kadar Adli Yargı Adalet Komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 02/10/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR