TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

T.C. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01112529
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : HACI BAYRAM MAH. / ULUS
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 03.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri
Toplantı Tarihi
:
20.01.2020 10:30
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 10.30’da, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Banka Meclisi


GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Bankamız 2019 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına arzı.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:
Sahibi olduğum.........TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 20 Ocak 2020 tarihinde “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No :10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 10.30’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..................................................’yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve imza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR