ŞUHUT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu Müdürlüğü'nden ilanen tebligat

ŞUHUT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Müşerref NURDOĞDU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sayın Müşerref NURDOĞDU

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Pazar Mah. 229 ada 16 parsel 17,40 m2 miktarlı Arsanın tamamı, 229 ada 17 parsel 393,00 m2 miktarlı Arsanın tamamı, 229 ada 18 parsel 69,35m2 miktarlı Arsanın tamamı Kadatro tespiti esnasında Şuhut Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20/10/1978 kesinleşme tarihli 1971/6 esas ve 1976/66 karar sayılı mahkeme kararı dayanak alınarak 07.07.1983 sayılı Kadastro komisyon kararı ile Ahmet kızı Sultan ERYATMAZ adına tesbit gördüğü, ancak Tapu Kütüğüne Ahmet kızı Hatice AKDEMİR olarak tescil edilmiştir. Kadastro Komisyon tutanağında belirtilen Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Pazar Mah. 229 ada 16 parsel 17,40 m2 miktarlı Arsanın
tamamı, 229 ada 17 parsel 393,00m2 miktarlı Arsanın tamamı, 229 ada 18 parsel 69,35m2 miktarlı Arsanın tamamı murisiniz Ahmet kızı Sultan ERYATMAZ'a ait ise yazımız tebliğ tarihinden itibaren Şuhut Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu iptal davası açılması; 30 günlük süre içinde dava açılmaması halinde 229 ada 16 parsel numaralı ve 229 ada 18 parsel numaralı taşınmazlar tescil edilen malik adına ve 229 ada 17 parsel numaralı yaşınmaz 20/10/1978 kesinleşme tarihli 1971/6 esas ve 1976/66 karar sayılı mahkeme kararında belirtilen Afife TAYLAN adına işlem devam edecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR