KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TAR. AMAÇ. KOOP. BİRLİ

S.S. Kastamonu Köy-Koop Genel Kurul çağrısı

KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TAR. AMAÇ. KOOP. BİRLİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962969
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik Üyeleri.
Toplantı Tarihi
:
03.04.2019 13:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ GENEL KURULU
İLAN VE GÜNDEMİ

Birliğimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.04.2019 Çarşamba günü saat 13.00 de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.04.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Tüm ortaklarımıza ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Dilek ÖZDEMİR Erol AKAR
Birlik Müdürü Birlik Başkanı

G Ü N D E M:

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  3. 2018 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve kurulların ibrası,
  4. Genel kurula katılan konukların konuşmaları,
  5. 2018 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
  6. 2019 yılı bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,
  7. Birlik bilançosunda oluşan risturnun sermayeye ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,
  8. Birliğimiz bünyesinde iktisadi işletme kuruluşu ile ilgili faaliyetlerin görüşülerek karara bağlanması,
  9. Birlik hizmetleri için araç ve demirbaş alımı ile gayrımenkul alımı, satımı ve kiralanması, ipotek alınması, verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Orman işçiliği belgelendirme sınav organizasyonları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Birim kooperatif ortaklarınca üretilen sütün pazarlanması, kooperatifler adına alıcı firmalarla sözleşme imzalanması, teminat alınması, borsa tescili ve muhasebe hizmetlerinin birlik tarafından yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak danışman çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt, hayvancılık ve tarımsal desteklemeler ile ilgili işlemlerin birlik tarafından yapılması, tarımsal desteklemeler konusunda getirilecek yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere, Dünya Bankasına, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’na (İFAD) KOSGEB ve diğer proje finans kuruluşlarına birlik ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15-Yönetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek karara bağlanması,
16-Seçilecek olan yönetim ve denetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliği temsilcilerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve seçimi.
17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR