S.S.ÇORLU YENİ DÜNYA ESNAF VE SANATKARLAR K.S.S.Y. KOOP.

S.s. Çorlu Yeni Dünya Yüksek Teknoloji Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sahayi Sitesi Genel Kurul Toplantısına Davet

S.S.ÇORLU YENİ DÜNYA ESNAF VE SANATKARLAR K.S.S.Y. KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994936
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
18.06.2019 11:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S.ÇORLU YENİ DÜNYA YÜKSEK TEKNOLOJİ ESNAF VE SANATKÂRLAR
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN


Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 2018 hesap Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2019 tarihinde Salı günü Saat : 11:00 Çobançeşme Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Çorlu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu (Cumhuriyet Parkı Yanı ) Çorlu/Tekirdağ " adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının Çobançeşme Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Çorlu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu (Cumhuriyet Parkı Yanı ) Çorlu/Tekirdağ adresinde 30.06.2019 tarihinde Pazar günü, saat : 11:00 ‘de yapılmasına karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmaları, katılamayacak olanların ise bir başka ortağı ya da birinci derece akrabalarını temsilci tayin etmelerinin mümkün olduğu önemle duyurulur.


Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
Feyzullah AKTEPE Mustafa ÇELEBİ Süleyman HASHAN İrfan TÜMEN
Başkan Başkan Yard. Muhasip Üye Üye


GÜNDEM :

1)- Yoklama ve Açılış
2)-Genel Kurul Toplantısını Yönetmek Üzere Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi ve imza yetkisi verilmesi
3)-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4)-Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu 2018 Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir Gider Tablosunun okunması, tartışılması ve karara bağlanması,
5)-Okunan Raporlar ile Envanter, Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun müzakeresinden sonra kabulü ile, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı İbralarının oylanması ve karara bağlanması.
6)-Kooperatifin, 2019 yılında uygulanacak çalışma programı ile bu programa göre hazırlanmış

 1. Tahmini bütçenin okunması, karara bağlanmasına ve yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması,
 2. Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin miktarı, zamanı ve ödeme esaslarının belirlenmesinin karara bağlanmasına ve yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması,
 3. Taahhütlerini zamanında yerine getirmeyen ortaklardan Devlet İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu yasal faiz alınması yönünde karar alınması ve belirlenecek olan tarihlerde ara ödeme toplanması alınan kararın uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması.
 4. 2019 yılı program ve bütçesinin kabulü ile fasıllar arası aktarma hususlarında
  yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması.

  7)- Kooperatif Yönetim Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil ve 5 yedek Yönetim Kurulu üyesinin seçimi.

  8)- Denetim Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 asil ve 2 yedek Denetim Kurulu üyesinin seçimi.

  9)-Yönetim Kuruluna; Tekirdağ ili sınırları dahilinde alınacak arsa veya arazilerin azami büyüklüğü, azami m² fiyatının belirlenmesi ve Kooperatif adına her türlü araştırma yapmasına, ön görüşme ve protokol yapılmasına, satın alınmasına, gerektiğinde alınacak olan arsanın bedeli ödenebilmesi için, alınacak arsa veya arazinin ipotek verilerek kredi alınması yönünde karar alınmasına ve bu alınan kararı uygulamak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması

  10)- Gerek görüldüğünde kat karşılığı , Yap İşlet Devret modeli veya satınalma yolu ile gayrimenkuller alınması hususunun görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  11)- Kooperatif ortak sayısının belirlenmesi, yeni alınacak üyelerin pay adetinin belirlenmesi konusunda yönetime yetki verilmesi,

  12)- Belirlenen Bölge sınırları içinde alınacak arazi ve arsanın gerektiğinde kamulaştırma çalışmalarına başlanmasına ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vb. kamulaştırma yapmaya yetkili kurum ve kuruluşlar ile avans usulü kamulaştırma hususunda protokoller imzalanması, Alınacak bu arazilerin projesinin, 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarının yaptırılması, 3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi hükmü gereği, terk, ifraz, tevhit, ruhsat izinlerinin alınması, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması, bu kapsamda Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Yerel ve Mahalli idareler nezdinde gerekli bürokratik ve teknik işlemleri tamamlaması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, aynı zamanda bu işleri layıkıyla yapabilecek nitelikteki yüklenici firmayı, kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü ihale neticesine göre tespit ederek bu usulle belirlenecek firmayla bu konular çerçevesinde sözleşme yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi; alınan ve alınabilecek arazilerde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmak, bu sözleşmeler kapsamında hazırlanacak inşaat projelerine onay vermek, inşaatların imali için ana ve alt yüklenicilerle sözleşmeler yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oylanması.
  13)- Dilekler, Temenniler ve Serbest Görüşme
  14)- Kapanış.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR