KALEKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Rayiç değer tespiti duyurusu

KALEKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119131
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Muhittin ABUŞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Daimi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı : 29047208-110(SAT-KOM-2019-13] Karar Tarihi : 13.12.2019
Konu : Rayiç Değer Tespiti Karar Sayısı : 2019-13
SATIŞ KOMİSYONU KARARI
Cinsi Ada Parsel Adres
Gayrimenkul 4834 14 Antalya İli. Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa
Mahallesinde bulunan 2 No’lu mesken,8
No’lu mesken ve 11 No’lu dubleks mesken
Vasfındaki gayrimenkuller.

Kalekapı Vergi Dairesi Müdürlüğünün 002 032 9392 vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi Muhittin ABUŞ'un vadesi geçmiş vergi borçlarına karşılık haczedilen adına kayıtlı yukarıda cinsi, ada, parsel numarası ile adresi yazılı bulunan gayrimenkullere adı geçen vergi dairesince değer tespiti istenilmesi sonucunda, satış komisyonu kararına dayanak teşkil etmesi bakımından Başkanlığımızca bilirkişi tayin edilen İnşaat Yüksek Mühendisi İsmail TOY’a gayrimenkule ait gerekli bilgiler verilerek rayiç değer takdiri yaptırılmıştır.
Adı geçen bilirkişi tarafından hazırlanarak Başkanlığımıza verilen 26.11.2019 tarihli bilirkişi raporunda; söz konusu gayrimenkullerin yerinde yapılan inceleme sonucu bulundukları mevkinin, konumu, özellikleri, yakın çevresindeki emsaller ve emsallerin özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırması ve emsal karşılaştırmasına göre bölgede meskenlerin bulundukları kat ve alana göre güncel birim m2 değeri 2.000-2.200 TL/m2 olarak değerlendirildiği ve takdir edildiğinden bahisle;
-2 No’lu Bağımsız Bölüm 70 m2 yüzölçümlü meskenin 2.000 TL/m2 x 70 m2 = 140.000 TL .
-8 No'lu Bağımsız Bölüm 91 m2 yüzölçümlü meskenin 2.050 TL/m2 x 91 m2 = 186.550 -185.000 TL.
-11 No’lu Bağımsız Bölüm 132 m2 yüzölçümlü dubleks meskenin 2.050 TL/m3 132 m2 = 270.600 TL~ 270.000 TL,
olarak belirlendiği ifade edilmiştir.
Bunun üzerine. Komisyonumuz 13.12.2019 tarihinde saat 15.00'de Gelir İdaresi Grup Müdürü V. Başkanlığında toplanmış ve bilirkişi raporu incelenmiştir. İnceleme sonucunda bahsi geçen 2 No'lu Bağımsız Bölüm meskenin 140.000 TL (Yüzkırkbin), 8 No lu Bağımsız Bölüm meskenin 185 000 TL (Yüzseksenbeşbin), 11 No'lu Bağımsız Bölüm meskenin 270.000 TL (İkiyüzyetmişbin) olabileceğine Komisyonca karar verilmiştir. 13.12 2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR