PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Pursaklar Tapu Müdürlüğünden paylı mülkiyet intikali davasının ilanen tebliği

PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168506
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1104 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Emine BOZKURT, Yadigar ARMAĞAN, Perihan DEMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN METNİ
Pursaklar Tapu Müdürlüğünden:
(paylı mülkiyet intikali)

Sn: Emine BOZKURT,
Sn: Yadigar ARMAĞAN,
Sn: Perihan DEMİR


ALTINOVA Mah. ve Peçenek Mahallelerinde 51 taşınmazın tamamı/hissesi MEHMET adına/adlarına kayıtlı iken; ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ' nden verilen 07/10/2019 tarihli ve 2019/1104E.-1200K. sayılı veraset belgesine istinaden mirasçı vekilleri YUSUF GÖKBEN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan mülkiyetinin Paylı İntikal işlemi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, Paylı İntikal talebine yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tepliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerinde kayıtlı hisse paylı mülkiyet olarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR