BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Parselasyon planı ve dağıtım cetvelinin tebliği

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İzmir İli, Bornova İlçesi, Çamdibi Mahallesinde, 29J-IIc pafta 3784, 3785, 3786, 3787, 3790, 3791, 3858(kısmen) ve 11977 no.lu parselleri kapsayan alanda kayıtlı taşınmazlara 678 numaralı parselasyon planı uygulaması yapılmış ve söz konusu plan Belediye Encümenimizin 08.01.2019 tarih ve 02-60 sayılı kararı ile kabul edilerek; İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 18.07.2019 tarih 96772592.302.03-01.777 sayılı kararı ile onanmıştır.
Kabul edilen ve onanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelinin bir nüshası, BİR AY süreyle 20.08.2019 tarihinden itibaren ilgililerinin incelemesi için Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü koridorundaki ilan tahtasına asılmış ve ilgililerine tebligat yapılmıştır. Parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilan süresinin sonunda kesinleşip tescil edilmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir.
Yukarıdaki parsel numaraları yazılı taşınmaz sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR