BANDIRMA ÖZEL HASTANE VE SIHHİ TESİSLER A.Ş.

Özel Bandırma Royal Hastanesi ve Sağlık Hiz. A.Ş. Genel Kurul çağrısı

BANDIRMA ÖZEL HASTANE VE SIHHİ TESİSLER A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962377
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

BANSES 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YAŞAM 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
28.03.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU ( İLAN)

ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.


Yönetim Kurulumuz toplanarak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 28/03/2019 tarihinde Perşembe günü saat 14.00. da Paşakonak Mah . Sağlık Cad No: 16 BANDIRMA / BALIKESİR adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına Oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM
1-Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı Oluşturulması
2-Toplantı Tutanaklarının İmzası için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
3-Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması
4-Denetçi Raporunun Okunması
5- Finansal Tabloların ( Bilanço , Gelir -Gider Tablosu) Okunması
6-Okunan Faaliyet Raporu , Finansal Tablolar ve Denetçi Raporunun Görüşmeye açılması ve Raporların Onaylanması
7-Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Denetçinin İbrası
8-Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üye ve Denetçinin 1 (Bir) yıllığına seçilmesi
9-Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üye ve Denetçiye Verilecek Huzur Hakkı Bedellerinin Belirlenmesi
10-2018 Yılı Bilanço Karının Dağıtılması konusunun görüşülerek ,kar dağıtım miktarının ve şeklinin belirlenmesi ve karara bağlanması
11-Ana sözleşmenin 12.nci maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi
12-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/08/2012 Tarih ve 28379 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliği Uyarınca 2019 Yılında Üç,Altı ve Dokuz Aylık Ara Dönem Finansal Tablolarına Göre Kar Elde Edilmesi Halinde Şirket Ortaklarına Avans Kar Payı Dağıtımı Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
13- Dilek ve Temenniler
14- Kapanış

VEKALETNAME
Hissedarı /Ortağı) olduğum Özel Bandırma Royal Hastanesi ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin 28/03/2019 tarihinde Paşakonak Mah.Sağlık Cad. No:16 BANDIRMA adresinde saat 14.00 de yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin lehte ve alehte karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................' vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı İmza
Adresi :

SERMAYENİN MİKTARI

HİSSE ADETİ:

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR