DİYARBAKIR TİC. VE SANAYİ ODASI

Organ seçimleri hakkında duyuru

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN
"ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesi gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre "NİSAN 2018" döneminde yapılacaktır.
Nisan 2018 Oda/Borsa Organ Seçimlerinde; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca Oda meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerine seçmen olarak katılabilmek. Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçilebilmek ( seçme ve seçilme ile yalnız seçme yeterliliği) için VERGİ MÜKELLEFİ OLMA ŞARTİ arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.
Bu zorunluluk çerçevesinde; üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 02/03/2018 CUMA GÜNÜNE KADAR HAFTA İÇİ MESAİ SAATLERİ ARASİNDA Odamıza gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için YAZİLİ DİLEKÇE (KAŞELİ-İMZAL1) İLE MÜRACAATTA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
Bu düzeltme işlemi çerçevesinde ; 5174 sayılı kanunun 83. Madde (1) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Vergi mükellefiyeti ile ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre 02/03/2018 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNDE sona erecektir.
BU SÜRE İÇERİSİNDE KAYITLARINI DÜZELTMEYEN ÜYELER, ODA KAYITLARININ DOĞRULUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.
Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR