ORDU İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Ordu ili Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği olağan genel kurul toplantısına davet

ORDU İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001709
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU TRİBÜN 23.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik üyeleri
Toplantı Tarihi
:
23.06.2019 10:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
23/06/2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARI


Yönetim Kurulu, Mustafa KOÇKAYA ‘nın ve Mahkeme karan ile birliğe temsil kayyumu olarak atanan Yusuf KAYA’ nın Başkanlığında toplandı. Aşağıda belirlenen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere,
23/06/2019 (Haziran) tarihinde saat 10.00 da Altınordu ilçesi Grand Tesk Otel Toplantı salonu ( Şirin evler Mah. Atatürk Bulvarı No: 330 ) Altınordu ilçesi adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2019 (Haziran) tarihinde saat 10.00 da yine aynı yer ve adreste yapılmasına karar verilmiştir

Yusuf KAYA Mustafa KOÇKAYA,
TEMSİL KAYYUMU YÖNETİM KURULU ADINA
Başkan

TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve yoklama.
2. Divanın oluşturulması.
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası.
5. 2018-2019 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.
6. 2018-2019 yılı Gelir Gider ve bilançonun okunması ve ibrası.
7. 2019- 2023 Yıllarına ait İş Programı ve Tahmini Bütçelerin oylanması ve İhtiyaca ve gelişen durumlara
göre İş Programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
8. Ana Sözleşmenin 3ncü maddesinde yer alan (a),(b),(c),(ç),(d),e),(f),(g), (ğ) 5 (h) , (ı) ,(i) , (j),(k),(L),(m),(n),(o),(ö),(p),(r), fıkralarında belirtilen çalışma konularının icrası için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9. Birliğin ihtiyacına binaen yeteri kadar personel almaya-çıkarmaya çalıştırılacak personelin kadroları, nitelikleri ve ücretlerinin ,İ1 dışı görevlendirmelerinde yolluklarının belirlenmesi, personel ile yapılacak iş sözleşmeleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10. Birliğimizin müşterek menfaatlerini korumak, ülke genelinde ve yurtdışında birliğimizin konuları ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile rekabet edilebilmesi , birliğimizin diğer birliklerden üstün ve farklı olarak gösterilebilmesi ve belli standartların sağlanabilmesi için asıl üye olacakların işletmelerinin standartlarını belirlemeye ve uyması gereken kuralları belirlemeye ve Birliğe üye kabul etmeye,üyelikten çıkarmaya ve üyelik statülerin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
11. Ana Sözleşmenin 24 .md. sinde belirlenen Genel Kurulun görevleri arasında yer alan ve devredilebilen (d) , (e), (2) Genel kurulun diğer görevleri, (b) , (ç) ,(d), (e), (f) , (ğ), (h), (ı) , (i), (j), (k), (p), (r) fıkralarının icrası vb. için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
12. Birlik üyelerine ait hayvanların ve diğer çıktıların (et,süt,yapağı vb.) birlik aracılığı ile pazarlanması ve Birlik üyelerine ait hayvanların beslenmesi ile ilgili her türlü girdi alımı ve satılması ile yem bitkileri tohumları, damızlık materyal alet ve ekipmanları ile süt sağım sistemleri, kırkım makineleri, süt soğutma tankları ve toplama merkezlerinin vb. ihtiyaçların sağlanması ve dağıtılması ve Birlik Üyelerinin ihtiyaçlarım karşılamak ve üstün verimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere ; yurt içinden ve yurt dışından alımlarla damızlık sürüsü oluşturulmasına , oluşturulacak sürüye her ırktan koyun keçi alınmasına ve bu sürüden öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışının yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13. Merkez Birliği, üniversiteler, ziraat ve veteriner fakülteleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi uygulanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulacak personelin sayısının tespiti, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansı konularında karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi.
14. Yurt içi ve yurt dışı eğitim için toplantı seminer , fuar ve eğitim ile ilgili faaliyetlere katılmak ve katılacak kişi, kurum ve kuruluş ile sayılarını belirlemek için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15. Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde aynı amaca yönelik şirket kurmaya veya kurulmuş olan şirkete ortak olmaya ve bu şirketlerin kuruluşu ve ortak olunması için ortaklık paylarını belirlemeye ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarını ödemek, ortaklığı bulunan şirket hisselerini devir almaya ve devretmeye gerekli olan iş ve işlemleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi.
16. Birlik konuları ile ilgili olarak İP ART , Kırsal Kalkınma Projesi hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya ve Kırsal Kalkınma Projesi amacıyla veya damızlık çiftlikleri kurmak maksadıyla veya hayvan pazarı , mandıra ,Süt İşleme ,Süt Soğutma Merkezi , mezbaha ne , laboratuar , hayvan hastanesi , yem fabrikası, slaj paketleme veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına ve alınacak gayri menkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konulan ile ilgili imalat ve inşaat işlerinin teklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
17. Birlik üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve üstün verimli ırk çalışmaların yürütmek üzere yut içinden ve yurt dışından alımlarla Damızlık sürüsü oluşturulmasına. Veya bu amaçlarla Yönetim Kurulu Tarafından uygun görülecek kişi ve ya kuruluşlarla sözleşmeli damızlık koç teke veya dişi koyun keçi yetiştirilmesi ile Oluşturulacak sürüye her ırk tan koyun-keçi alınmasına ve bu sürülerden öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
18. Birlik üyelerine ait hayvanların ve diğer çıktıların(et-süt-yapağı-damızlık vb Satışlarının pazarlanması,Danışmanlık hizmetlerinin Birlik aracılığı ile verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
19. Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği yapmak amacıyla gerekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgeleri kurmaya ve kurulacak olan Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgelerindeki parsellerin, hayvan barınaklarının öncelikli olarak birlik üyelerine olmak üzere tahsis etmeye ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
20. Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, kırkım, güncelleme ve hayvan sayımı vb. ilgili olarak ücretlerin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
21. Canlı Cansız Demirbaşların terkini ve Birlik ihtiyacında kullanılan araçların il içi ve il dışı kimlere tahsis edileceği ve görevlendirileceği konusunda karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine.
22. Birlik ihtiyaçları için her türlü araç ve gereç, demirbaş, gayri menkul, hizmet aracı alımı satımı imalat inşaat yapımı kiralamaya, kiraya verme, ipotek, rehin, irtifak ve intifa haklan tesis etmeye ayrıca bu konular ile ilgili takip edilecek usul ve esasları belirlemeye, ihtiyaç halinde ilçelerde şubeler açmaya Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
23. İhtiyaca ve gelişen durumlara göre iş programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine
24. Denetim Kurulu tarafından tespit edilen güncelleme yaptırmayan veya hayvanları olmayan sistemde de pasif durumda bulunan ve Denetleme Kurulu tutanağına ilişik listede adı geçen üyelerin üyelikten düşürülmesine, Birliğe olan hizmet ve aidat borçlarım iki ihtara rağmen ödemeyen tüm üyeler hakkında yasal faizleri ile birlikte tahsil edilmesi için yeteri kadar avukat tutmaya gerekli iş ve işlemleri yapmaya Yönetim kuruluna yetki verilmesine, ve çıkarılan üyelerin karara bağlanmasına,
25. Birliğe üye kabul etmeye, Üyelikten çıkarmaya, Üyelik statülerini belirlemeye, Ana sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler ile ilgili her türlü idari ve adli işlem tesis etmeye, Üyelere, Birlik çalışan personellerine, İl İlçe Tarım müdürlüklerine vb. kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunmaya ve miktarını belirlemeye Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
26. Üye Giriş Aidatı Yıllık Aidat, Soy kütüğü Hizmet Bedeli ve Aday üyeler için ön soy kütüğü hizmet bedellerinin belirlenmesi.
27. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve personelin yollukların belirlenmesi.
28. Dört yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilcilerinin asıl ve yedek üyelerinin belirlenmesi.
29. Dilek ve temenniler.
30. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR