SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137954
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 26.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
16.03.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO : 54692/63523
TİCARET ÜNVANI : SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARİ ADRESİ : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 21/02/2020 tarih ve 2020-03 no’lu karara istinaden;
16.03.2020 tarihinde saat:10:00’da, şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Bu toplantıya katılabilmek için ortakların toplantı gününden bir hafta öncesine kadar, şirket ortaklarına tevzi edilmiş bulunan hisse senetlerini, şirketimize tevdi ederek veya bir bankaya tevdi edildiğini gösterir yazılı bir belgeyi aynı süre içerisinde şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği yer alan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ŞİRKET YETKİLİSİ
Adı Soyadı / Ünvanı
Kaşe / İmza
16.03.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması,
4-Dilekler ve temenniler,
5-Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ……… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Sunteks Dokuma Boya Apre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 16.03.2020 tarihinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA adresinde, saat:10:00’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………’ yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza


Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noterden tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR