ÜÇKARTAL SAĞLIK HİZLETLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. AŞ

Olağanüstü genel kurul toplantısına davet

ÜÇKARTAL SAĞLIK HİZLETLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. AŞ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048997
Şehir : Isparta / Merkez
Semt-Mahalle : SANAYİ MAH. / SANAYİ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları ve kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
26.10.2019 10:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜÇ KARTAL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26 EKİM 2019 GÜNLÜ 2017 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURULU DAVETİ
İLANI

Şirket Yönetim Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 2019/1 Karar Sayılı kararı üzerine; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’ na 312491 Sicil numarası ile tescilli Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin, 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.10.2019 günü saat 10:30’da Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No: 8-10, Kat:3, Merkez, Isparta adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi aşağıdaki biçimdedir. Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın aşağıda yazılı vekaletnameye uygun biçimde düzenleyecekleri vekaletname uyarınca kendilerini vekil ile toplantıda temsil ettirebileceklerdir.

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
26 EKİM 2019 GÜNLÜ 2017 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1. Açılış ve oy sayımı
2. Divan Başkanı, Katip ve Oy Toplayıcıdan müteşekkil Başkanlık Divanının kurulması, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2017 Mali Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

6. Yeni Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, görev süresi ve huzur hakkı /ücret miktarının belirlenmesi,

7. Kârın kullanım şekli, dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtım halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları hakkında karar verilmesi,

8. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.10.2019 günü saat 10:30’ da Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta adresinde yapılacak olan 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer alan maddeleri müzakere etmeye, toplantı gündeminde yer alıp, TTK 420. maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenmesi halinde, ertelenen günden maddelerinin karara bağlanacağı Genel Kurul Toplantısı da dahil olmak üzere beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ........................................................ ’yı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren Ortağın
Adı Soyadı :
Sahibi Olduğu Pay Adedi :
Sahibi Olduğu Nominal Değeri :
Sahibi Olduğu Payın Nev’i :

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR