AKAYTEKS DOKUMACILIK VE EMPRİMECİLİK A.Ş.

Olağanüstü genel kurul toplantısına davet

AKAYTEKS DOKUMACILIK VE EMPRİMECİLİK A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927676
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
08.02.2019 12:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik Anonim Şirketi’nin;

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları 08/02/2019 günü saat 12:00’da “Ressam Şefik Bursalı Caddesi No:9 Kat:4 Osmangazi/BURSA” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Şirket Ortaklarının Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıya örneği sunulan vekâletname ile temsilcinizin katılımının sağlanması hususu ilanen rica olunur.


AKAYTEKS DOKUMACILIK VE EMPRİMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin
08/02/2019 günü saat 12:00’da “Ressam Şefik Bursalı Caddesi No:9 Kat:4 Osmangazi/BURSA”” yapılacak olan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ait

GÜNDEM
1. Açılış
2. Toplantı Heyetinin seçilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Rıza Ardanur’un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Zeynep Tümer’in atanmasının genel kurul onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi
5. Kapanış olarak Mahkemece yetkilendirilen Kayyım Av.Özgen Karadayı nezaretinde yapılmasını sağlamak.

Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/932 Esas , 2018/1128 Karar sayılı 19/09/2018 tarihli kararı gereğince Kayyım olarak atanan
Av.Özgen KARADAYI

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.


VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR