HATAY İLİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Olağan mali genel kurul toplantısına davet

HATAY İLİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129164
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
22.02.2020 10:30

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY İLİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

KONGRE İLANI

Hatay İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 22.02.2020 Cumartesi günü saat 10:30' da birlik binası” İskenderun Yolu Üzeri, Karaali Köprüsü Civarı, Büyükdalyan Mah. Merkez Sok. No : 111 Antakya/HATAY” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.
Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde, 29.02.2020 Cumartesi günü aynı adreste, Aynı saatte ve aynı gündem doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.
Sayın üyelerimizi toplantıya davet eder ve ilanen duyurulur. 07/02/2020
TOPLANTI GÜNDEMİ :
1) Açılış ve yoklama,
2) Başkanlık Divanının oluşturulması, Divana tutanakların imzası için yetki verilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3) Gündem maddelerinin okunması,
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, okunan raporun görüşülmesi,
5) Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, okunan raporun görüşülmesi,
6) 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, görüşülmesi,
7) Mali Denetim kapsamında Bağımsız Denetçinin 2019 Yılı Denetim Raporunun okunması,görüşülmesi,
8) Okunan rapor ve tabloların ayrı ayrı oylanması, kabulü veya reddi,
9) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
10) 2020-2021 yılları tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi,Yönetim Kuruluna fasıllar arasında değişiklik yapmaya yetki verilmesi,
11) 2020-2021 yılları iş programının görüşülmesi,
12) 2020-2021 yılları Şahıs ve Şirket Üyelik giriş ve yıllık aidatlarının 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre belirlenmesi ve karara bağlanması,
13) Üyelere verilen her türlü danışmanlık ve hizmete karşılık alınacak hizmet bedelinin belirlenmesinin görüşülmesi,
14) Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ücretlerinin ve Yollukların belirlenmesi
15) T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10/01/2018 tarih ve E.79547 sayılı Olur ile hazırlanan Üretici Birlikleri Tüzüğünün okunması, görüşülmesi ve Birlik Tüzük
Değişikliğinin oylanarak karara bağlanması,
16) Birliğe bağlı faaliyet yapmak üzere, İktisadi İşletme Kurulması ve işletilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
17) Dilek ve temenniler,
18) Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR