S. S. KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Olağan genel kurula davet

S. S. KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

S.S Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından,

Kooperatifimizin 2017 Faaliyet yılına ait 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/08/2018 Salı günü saat 10:00’da Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde, nisap temin edilememesi halinde ikinci toplantı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 28/08/2018 Salı günü saat 10:00’da yine aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımızın genel kurula mutlak suretle kimlik belgeleri (TC Kimlik Kartı, Ehliyet) ile birlikte teşriflerini rica ederiz.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

 1. Açılış,
 2. Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 oy toplayıcı)
 3. Saygı Duruşu,
 4. Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 6. Kooperatifimizin 2017 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
 8. 2017 Faaliyet yılı Müsbet Gelir – Gider farkının Anasözleşmemizin 19. Maddesi uyarınca tevzii,
 9. 2018 yılına ait İş Proğramı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR