ACAR FACTORİNG A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

ACAR FACTORİNG A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201675
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları, ilgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
11.09.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ACAR FACTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/09/2020 tarihinde saat 10:00’de Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394, Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezi’nde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulacaktır.
Genel Kurul toplantısına ortaklarımız asaleten veya vekaleten katılabilecektir. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için imzası noterlikçe tasdik edilmiş aşağıdaki yer alan vekaletnameyi düzenlemeleri
gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet pay sahiplerimize ilanen duyurulur.
ACAR FACTORİNG A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarının ve belgelerinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması, gerekli açıklamaların yapılması ve müzakeresi,
3. 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin okunması ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu’nun; Şirketin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Dilek ve temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME
Acar Factoring A.Ş. 11/09/2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni / Şirketimizi temsil etmeye, gündem maddeleri hakkında oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ........................................... ................................. vekil tayin ediyorum. / uz.
VEKALETİ VEREN
(imza-tarih)
VEKALETİ VERENİN :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR