S.S. 976 NUMARALI AKDENİZ BÖLGESİ KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Olağan genel kurul toplantısına davet

S.S. 976 NUMARALI AKDENİZ BÖLGESİ KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01186658
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 07.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2018-2019 İŞYILI  BİRLEŞTİRİLMİŞ  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Tebligat Muhatabı
:
KOOPERATİF ÜYELERİ, İLGİLİ KİŞİLER
Toplantı Tarihi
:
10.08.2020 12:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S. 976 NUMARALI AKDENİZ BÖLGESİ KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

GÜNDEM
Gündem Madde No 2020-13/01: Kooperatifimizin 2018-2019 İş Yılı Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündem Maddelerinin görüşülerek karara bağlanması.
03.07.2020 Tarihinde Saat 12.00’de Kooperatifimiz merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DUYGU’nun Başkanlığında, Başkan Vekili Kenan SÖNMEZ, Üyeler: Mustafa ÇETİN, Hasan YETGİN ve Yönetim Kurulu Doğal üyesi Kooperatif Müdürü Mehmet SÖNMEZ’in iştirakiyle toplanan Kooperatifimiz Yönetim Kurulu yukarıdaki gündem maddeleri ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır. KARARLAR
Karar Madde No 2020-13/01: Kooperatifimizin 2018-2019 İşyılı Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulunun 13 Mart 2020 Cuma günü saat 12’de, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 21 Mart 2020 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı 4 Şubat 2020 tarih 13563 sayılı Alanya Gazetesinde ilan edilmiş, 13 Mart 2020 Cuma günü saat 12’de yapılan birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığından, toplantının 21 Mart 2020 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiş, 21 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan ikinci toplantı, Antalya Ticaret İl Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih 51989683-251.99 E-000533305232 sayılı yazıları ve 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun gereği 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş olduğundan, T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 99917766-251.04 sayılı yazılı görüşleri doğrultusunda; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan mücbir sebepler nedeniyle ertelenen Kooperatifimizin 2018-2019 İş yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulunun ikinci toplantısının 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 12:00’de çoğunluk aranmaksızın genel kurula katılıma hakkına sahip olan ortaklarımızın iştiraki ile Cumhuriyet Mahallesi Akasya Sokak No:5 Alanya/ANTALYA adresindeki Kooperatifimiz merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurula katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, belirlenen gün ve saatte toplantının yapılmasına ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için Kooperatif Müdürüne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
S.S. 976 NUMARALI AKDENİZ BÖLGESİ KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2018-2019 İŞYILI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 08 Ekim 2013 tarih, 2013/7Sayılı genelgesi uyarınca daha önce denetlenmemiş olan dönemlere ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan inceleme raporları ile Kooperatif Yönetim Kurulu çalışma raporları ile Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, incelenerek, müzakeresi ve oya sunulması bu kapsamda;
a) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi) 2018 İşyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi sonucunda, Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 işyılı inceleme raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi) 2019 işyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi sonucunda, Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyon tarafından hazırlanan 2019 işyılı inceleme raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
05- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca;
a) Bakanlığın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora istinaden 2018 İşyılı (01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) Bakanlığın11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora istinaden 2019 İşyılı (01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2020 ve 2021 işyılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2020 ve 2021 İş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi.
09- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliğin genel kurul tarihine kadar yürürlüğe konulması halinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemi ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemi denetçilerinin belirlenmesi.
10- Kooperatifin 2020 işyılı ve 2021 işyılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
11-Kooperatifimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai ilaçlar Otopark Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki % 1 lik hissemizin tamamını S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine devir edilmesi ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
12-Kooperatifimizin kurucu ortağı olduğu Kozabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketindeki% 1 lik hissemizin tamamını S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine devir edilmesi ile ilgili hususların görüşülerek karara bağlanması.
13- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
14- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
15-Birlik Temsilciliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi.
16- Dilek ve temenniler.
17- Kapanış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR