MAĞ-TUR MAĞARA TURİZMİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

MAĞ-TUR MAĞARA TURİZMİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01172472
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 13.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Tebligat Muhatabı
:
ŞİRKET ÜYELERİ, İLGİLİ KİŞİLER
Toplantı Tarihi
:
05.07.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAĞ-TUR MAĞARA TUR. Ve TİCARET A.Ş.’NİN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının 6895/6968 sicil numaralı üyesiyiz.
Şirket Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2019 Yılı olağan genel kurulunun 05/07/2020 Pazar Günü saat 14.oo de Şirket Merkez adresimiz olan Dim Mağarası İşletme Müdürlüğü Kestel Alanya/Antalya adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar vermişlerdir.
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu kar dağıtımı ile ilgili önerisi şirket merkezi olan yukarıdaki adreste ortakların incelemesine hazır tutulmaktadır. Bu genel kurula çağrı 01.06.2020 tarih 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Fuat ŞAROĞLU tarafından yapılmaktadır.
Genel Kurul toplantısına ortakların bizzat veya vekilleri aracılığıyla varislik ispat evrakıyla birlikte(veraset ilamı) katılması gerekmektedir.

2019 YILIOLAĞANGENELKURULTOPLANTIGÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi.
  2. Toplantı Başkanına tutanakların imzalanması yetkisi verilmesi.
  3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
  4. 2019 Yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
  7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur ücretlerinin görüşülüp karara bağlanması.
  8. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum …………….TL toplam değeri itibariyle ………………… paya ilişkin olarak ………………………………… Anonim Şirketinin ………………………… tarihinde …………………… adreste ……………………saatde yapılacak …………… yılına ait olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yi vekil tayin ederim.

Vekaleti Veren
Adı/Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmzaİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR