MİSİNLİ ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

MİSİNLİ ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169521
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 05.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
24.06.2020 16:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİSİNLİ ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDA
GENEL KURUL’A ÇAĞRI


Şirketimizin 2019 yılı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2020 günü saat 16.00’de Ergene-1 O.S.B. İstanbul Caddesi Fabrikalar Sokak No:53/A Ergene/Tekirdağ adresinde aşağıda yazılı Gündem maddelerini görüşmek üzere ilanlı olarak yapılacaktır.

Genel Kurul’a teşriflerinizi, eğer bulunamayacaksanız ekli vekaletname örneği ile bir vekil veya temsilci sıfatıyla iştirakinizi rica ederiz.


YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M :


1-Başkanlık Divanı seçimi.

2- Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve tutanağın Divanca imzası ile yetinilmesi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

4- 2019 yılı Bilanço Ve Kar Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5- 2019 Yılı ve geçmiş yıllar karlarının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun karara bağlanması.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Haklarının tespiti.

8-Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395. Ve 396. Maddelerinde ki işleri yapabilmeleri hususunda müsaade verilmesi.

9- Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME


Hissedarı bulunduğum MİSİNLİ ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş ’nin 24/06/2020 Tarihinde Ergene-1 O.S.B. İstanbul Caddesi Fabrikalar Sokak No:53/A Ergene/Tekirdağ adresinde saat 16.00’ de yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere……………………………………………………. vekil tayin ettim.


VEKALETİ VEREN


VEKALETİ VERENİN :

SERMAYE MİKTARI :
HİSSE ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR