ÖZEL ABAKÜS ÖN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC. A. Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

ÖZEL ABAKÜS ÖN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC. A. Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167800
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 29.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
19.06.2020 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TİCARET SİCİL NO:69137
ÖZEL ABAKÜS ÖN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.
HAMİTLER MH ALBAYRAK CD MİNE SK NO:14 OSMANGAZİ BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/05/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden 19/06/2020 tarihinde, saat 15:00 da Hamitler mah Albayrak cd No:14 Osmangazi BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. İşbu ilan, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Bursa Hakimiyet Gazetesinde yayınlanacaktır.

GÜNDEM :
ÖZEL ABAKÜS ÖN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET AŞ .
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  3. 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü,
  4. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi, onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
  6. Şirketin 2019 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tespiti,
  8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. nun 395-396.maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi,
  9. Şirketin mali durumu hakkında ileriye dönük tüm tedbir ve kararların değerlendirilmesi,
  10. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum …….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Özel Abaküs Ön Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin 19/06/2020 tarihinde Hamitler mh Albayrak cd No:14 Osmangazi BURSA adresinde saat 15:00 da yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………….……’i vekil tayin ettim/ettik.


EK: İmza Beyannamesi Adı - Soyadı
İmza

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR