BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158415
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

DAMGA 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
16.04.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Paşabağı Mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye/ŞANLIURFA
Ticaret Sicil No: 7658


Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/03/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16/04/2020 tarihinde, saat 14.00 ‘te Paşabağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye / Şanlıurfa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleşecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


GÜNDEM:

 1. Açılış, Başkanlık Divan Seçim ve Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

 3. 2019 yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

 4. 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve oylanması

 5. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

 6. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

 7. Yeni Bağımsız Denetçinin seçilmesi

 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının ve bağımsız denetçinin ücretinin görüşülerek karara bağlanılması

 9. Şirket sermayesinin 40.000.000,00₺ (kırkmilyontürklirası)’ dan 45.000.000,00₺ (kırkbeşmilyontürklirası)’ na artırılması

 10. Dilek ve Temenniler

 11. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:
Pay sahibi olduğum/olduğumuz BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ ve TİCARET Anonim Şirketi’nin …/…/… tarihinde saat:...:…. ‘da Paşa bağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………… ‘nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adres:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR