KANDIRA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

KANDIRA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01147521
Şehir : Kocaeli / Kandıra
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 10.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kandıra Süt Üreticileri Birliği Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
26.03.2020 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN DUYURU


Birliğimizin 2018-2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de Kandıra Namazgah Kültür Merkez salonunda yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı Takdirde. İkinci toplantı 16.04.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.
Yönetim Kurulu Adına Başkan Yrd. Başkan
Recep ŞAHİN Özcan FİLİZ
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Teşekkülü
3- Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı
4- Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının okunup, görüşülüp ibra edilmesi
5- 2018-2019 Yılı Kesin Hesaplarının Görüşülmesi ve ibrası
6- 2020-2021 Yılı Tahmini Bütçe ve Çalışma Programlarının görüşülüp kabul edilmesi
7- Tüzel ve Gerçek Kişiler için Üyelik Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatı belirlenmesi.
8- Desteklemeler İçin üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatlarının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9- Döner Sermaye kapsamında üyelerin ödenesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği takdirde üyelerin gelecek desteklemelerinden mahsup edilebilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
10- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.
11- Personel işlemleri, taşınır taşınmaz mal alım veya satımı ve yönetim kuruluna verilecek diğer yetkilerin görüşülmesi
12- Yönetim Ve Denetim Kurula Verilecek Huzur Haklarının Görüşülmesi. Şehir İçi Ve Şehir Dışı ve Yurt Dışı Yolluklarının Belirlenmesi
13- Birlik Adına İktisadi İşletme Kurulması, Ticari İşlemlerin İktisadi İşletme üzerinden yürütülmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
14- Yönetim Kurulu kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkarılması hususunun görüşülmesi
15- Üye Üretici Sütlerinin Üyeler Adına Pazarlanması Üyelerimizin sütlerinin toplama şartları, pazarlama şartları, fiyatı ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin Merkez Birliğinden onay olmak şartıyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
16- Bu yıl seçim yapılacak olup birliğimizin üst birlik temsilcisi seçimle 1 Asil ve 1 Yedek olarak ismen açıkça belirlenecektir.
17- Yönetim Kurulu, Denpetim Kurulu ve Üst Birlik Temsilcisi Asil ve Yedek üyelerin Seçimi
18- Dilek ve temenniler- Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR