ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136008
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA SANCAK 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.03.2020 10:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE BİLDİRİM

Şahinkul Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından bildirilmiştir:

 1. Çağrı ve bildirimde bulunan Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 50033 no’sunda kayıtlı Şahinkul Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 17/02/2020 tarih ve 2020/01 almış olduğu karar istinaden; 27/03/2020 tarihinde, saat: 10:30 da, şirket yerleşim yeri adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi No:9 Osmangazi / BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşecektir.

GÜNDEM:

 1. Toplantının açılması,
 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
 5. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, karlar hakkında karar alınması,
 6. Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
 7. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması,
 10. Dilekler ve kapanış.

 1. Şirkette sermaye pay sahibi olan ve diğer ilgililerin toplantıya katılmaları için çağrımızı bildirmekteyiz. Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesinde adı bulunan sermaye pay sahipleri veya bunların temsilcilerinin katılabileceği, bunlardan gerçek kişilerin kimlik göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin aşağıda örneği gösterilen vekaletnameyi;


VEKALETNAME

Sahibi olduğum …….. TL itibari değerde …… adet sermaye payına ilişkin olarak …………………………………….. Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihinde ……………………………………….… adresinde saat ……… da yapılacak, …… yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………..’ı vekil tayin ettim.


Vekâleti veren
Adı ve Soyadı :
Tarih ve İmza :
Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş Ayşegül YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR