SALUR HAS YEM VE UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

SALUR HAS YEM VE UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130907
Şehir : Balıkesir / Manyas
Yayınlandığı Gazeteler

MANYAS''IN SESİ 18.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Hissedarlar
Toplantı Tarihi
:
20.03.2020 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Toplantı İlan Metni:


Yönetim Kurulumuz, 07 Şubat 2020 Cuma günü şirket merkezinde toplanarak, 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 20 Mart 2020 Cuma günü saat 15.00`de, şirket merkezinde ve Türk Ticaret Kanununun [414]. maddesi ve şirketimizin Genel Kurul Toplantı İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, oybirliği ile karar vermiştir.


Toplantıya çağrı ile ilgili bulunan ve toplantı gündemini ihtiva eden ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta evvel yayımlanacaktır.


Sayın Hissedarlarımız, toplantıya şahsen iştirak edebilecekleri gibi, bir vekil tayin etmek sureti ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Bu takdirde, aşağıda örneği bulunan Hususi Vekaletnamenin düzenlenerek şirketimize toplantı öncesi ibraz edilmesi gerekli ve yeterlidir.Gündem aşağıya çıkarılmıştır.


1-Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Tutanağının ,Toplantı Başkanlığınca imza edilmesine izin verilmesi,
2-2019 Takvim Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporunun okunması,
3-2019 Takvim Yılına ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosunun okunması ve tasvibi,
4-2019 Takvim Yılı Faaliyetleri sebebi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5-2019 Takvim Yılı karının tevzii hakkında karar alınması,
6-Görev süresi sona eren Yönetim Kurlu Üyelerinin yerine , yenilerinin seçimi,
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve/veya Huzur Haklarının tespiti,
8- 2019 Yılında satılmış bulunan veya takibeden yıllarda satılacak olan sabit kıymetlerin,Vergi Usul Kanununun 328.maddesi hükmüne uygun olarak yenilenmesi hususunda,Yönetim Kuruluna izin ve yetki verilmesi,
9-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket ile, Türk Ticaret Kanununun [395/1.] ve [396/1.] maddelerinde zikrolunan nev`iden muamele yapmalarına izin verilmesi,
10-Genel Kurul Kararlarının, Ticaret Siciline tescil ve ilanı hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11-Kapanış.
Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Hususi Vekaletname Örneği:


Hissedarı bulunduğum, Salur Has Yem ve Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi`nin 20 Mart 2020 Cuma günü saat 15.00`de, şirket merkezinin bulunduğu; Manyas-Salur'daki fabrika binasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında,beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için, adıma oy kullanmaya: ___________________________________________ vekil tayin ettim.Vekaleti Verenin; Vekaleti Veren:
Adı Soyadı: İsim,İmza,Tarih
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR