S.S. 987 SAYILI MÜREFTE ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOP.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

S.S. 987 SAYILI MÜREFTE ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116415
Şehir : Tekirdağ / Şarköy
Yayınlandığı Gazeteler

ŞARKÖY 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
18.02.2020 14:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S.987 SAYILI MÜREFTE ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Kooperatifimizin 2017/2018 ve 2018/2019 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00’da Mürefte Mah. Yalı Cad. Zeytin Sok. No:2 Şarköy/TEKİRDAĞ adresinde bulunan idari binamızın Kemal Karagöz Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Anasözleşmesi 28.maddesi gereğince 26 Şubat 2020 tarihine rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Yoklama ve açılış,

 2. Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 4. 2017/2018-2018/2019 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporlarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylamaya sunulması,

 5. 2017/2018 ve 2018/2019 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin iş yılı bazında ibrası,

 6. Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

 8. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,

 9. Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda, Kooperatifin belirlenmiş olan Çalışma Politikası ve Stratejilerinin uygulanmasına yönelik 2019/2020 ve 2020/2021 İş yılı Çalışma Programları, bütçeleri ve 2017/2018-2018/2019 faaliyet dönemi Revize Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 10. Kooperatif Anasözleşmesinin 10/(4) Maddesi uyarınca belirlenen sermaye taahhüt toplamı üst sınırının arttırılması hakkında görüşme yapılması,

 11. Hisselerinin tamamı kooperatifimize ait olan Mürzey Gıda San.ve Tic. A.Ş.'nin ayni ve nakdi sermaye artırımı hususunda görüşme yapılması,

 12. Kooperatif Anasözleşmesinin 34. ve 61. Maddelerine istinaden kredi kullanma ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması,

 13. Kooperatifimiz Anasözleşmemizin 11/4. maddesi gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda olan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerini bir yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülmesi,

 14. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılması ile kooperatifimizce ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

 15. 2020/2021 ve 2021/2022 işyılı zeytin Alım Kampanyasında Tesis Fonuna %1 ve Marmarabirlik Ortak Üretici Yardımlaşma Fonuna Ürün Bedellerinden %1 kesinti yapılmasının görüşülerek karara bağlanması,

 16. 2020/2021 ve 2021/2022 işyılı Zeytin Alım Kampanyasında Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ortakları Yardımlaşma Fonuna Ürün bedellerinden %3 kesinti yapılmasının görüşülerek karara bağlanması

 17. Dilek ve temenniler,

 18. Kapanış


NOT:
a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.
b) Kooperatifimiz 2017/2018, 2018/2019 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2020-2021, 2021/2022 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporu toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR