TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096262
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 06.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Olağan Genel Kurula Çağrı
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
26.12.2019 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN


Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.12.2019 günü Saat 11:00 aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASFİYE MEMURLUĞU
Kaşe+İmza2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
  2. Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
  3. Şirketin 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
  4. 2018 yılı Tasfiye Memuru Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
  5. Tasfiye Memurunun 2018 yılı için ibrasına karar verilmesi,
  6. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması,
  7. Yeni tasfiye memuru seçilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
  8. Tasfiye Memuruna ödenecek ücret konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  9. Dilekler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 26.12.2019 günü Saat:11:00 ’de “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’yi vekil tayin ettim/ettik. Vekaleti Veren
İsim –İmza –Tarih
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT:Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR