KORUSU MEMBA SULARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

KORUSU MEMBA SULARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094984
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 04.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
25.12.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORUSU MEMBA SULARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Yönetim Kurulu Başkanlığından bildirilmiştir.

Korusu Memba Suları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 ve 2018 Faaliyet yılları
ile ilgili Genel Kurulu 25.12.2019 Tarihinde Saat 14.00'de Hamamlıkızık Mahallesi Hamamlıkızık Caddesi Korusu Apt.No:52/1Yıldırım/Bursa adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

Ortaklar Genel Kurulunun Gündeminde :

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
3-2017 ve 2018 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4-2017 ve 2018 Yılları Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tastiki ile 2017 ve 2018 yılları kar ve Zararı hakkında karar verilmesi
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi
7- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin ve üye sayısının tesbiti ile seçim yapılması
8- T.T.Kanununun 395 ve 396'inci maddelerinde yazılı işlemlerin yapılması konusunda yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususunun karara bağlanması
9-Dilekler ve kapanış

2017 ve 2018 Faaliyet yıllarına ait yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu ve Finansal Tablolar (bilanço ve Gelir Tablosu hesapları), kar zarar hakkındaki teklif toplantıya istinaden on beş gün süre ile, şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulmuş bulunmaktadır.
Toplantıya katılmak isteyen hamiline yazılı hisse senetleri sahibi ortakların, bu senetleri veya bu senetler herhangi bir sebeble üçünçü şahısların elinde ise, bu senetlere sahip olduklarını gösteren belgelerini toplantı gününden en az bir hafta evvel, yönetim kurulu başkanlığından genel kurula giriş kartı almalarını rica ederiz.
Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmak isteyen ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun noter tastikli bir vekaletnameyi tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
İBRAHİM CAKALIOĞLU VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KORUSU MEMBA SULARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

25.12.2019 tarihinde saat 14.00 de yapılacak olağan genel kurulunda beni temsile,
Korusu Memba Suları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğum hisseler sebebiyle adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere …………………..………’i hususi vekil tayin ettim.
Vekalet Veren :
Vekil :

HİSSE MİKTARI : TARİH VE İMZA
HİSSE ADEDİ :
HİSSEDARIN ADRESİ :
TEMSİLCİ ADRESİ :

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR