HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAK. TİC. A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAK. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077369
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları
Toplantı Tarihi
:
29.11.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


Şirketimizin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29.11.2019 Cuma günü saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere; Kutlugün Mah. Viranköy küme evleri No : 4 Ortahisar/ TRABZON adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretlerin tespiti.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nev’i işleri yapan bir şirkete ortak olarak girmelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine,

8- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ………………..TL.toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29.11.2019 Tarihinde Kutlugün Mah. Viranköy küme evleri No : 4 Ortahisar/ TRABZON adresinde saat 10:00 de yapılacak 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.... ...........................’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
(İsim,imza,tarih)

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli
İmza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR