YUNAK YEM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

YUNAK YEM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064508
Şehir : Konya / Yunak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel Kurul Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
26.10.2019 10:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK YEM SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek Üzere 26.10.2019 Cumartesi günü saat 10.30’da Yavaşlı köyü yolu üzeri YUNAK/KONYA adresinde bulunan fabrika binamızda yapılacaktır. Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya vekillerinin hazirun cetvelleri imzalama işlemi saat 09.30’da başlayacaktır. Kendilerini vekilleri aracılığı ile temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletname aşağıda gösterilmiştir Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Finansal tablolar , Yönetim kurulu faaliyet raporu, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler şirket merkezinde 05,10.2019 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. İlan olunur.

 1. GÜNDEM
 2. Yoklama ve açılış

 3. Başkanlık divanının teşkili (1 Başkan 2 Katip)

 4. Genel kurul tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi

 5. 2018 Yılı Yönetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

 6. 2018 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

 7. Yönetim kurulunun aklanması

 8. Yeni yönetim kurulunun seçimi ve oylama sunulması

8- 2018 yılı kar dağıtım tablosunun tetkiki ve 2018 yılı karı hakkında yönetim kurulu teklifinin

görüşülüp karara bağlanması,

9- Dilek ve temenniler

10-Kapanış

VEKALETNAME

Yunak Yem sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 26.10.2019 Cumartesi günü saat 10’30’da Yavaşlı köyü yolu üzeri Yunak/Konya adresindeki fabrika binasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere............................... vekil tayin ediyorum.

  1. Yetkisinin Kapsamı

 1. Vekil gündem maddeleri konusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar(Özel talimatlar)

 1. Vekil şirket yönetiminin öneri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanabilir.

Talimatlar: özel talimatlar yazılır.

  1. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

 1. Tertip ve serisi :

 2. Numarası :

 3. Adet-nominal değer :

 4. Oyda imtiyaz olup olmadığı :

 5. Hamiline/Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI :

İmzası :

Adresi :

NOT:Vekaletname vermek isteyen ortak,sermaye piyasası kurulunun IV-8 Nolu tebliği gereğince vekaletname formunun doldurarak imzasını noterden onaylattırmak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formunu eklemek zorundadır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR