MOTOMAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Olağan genel kurul toplantısına davet

MOTOMAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01043526
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 28.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2012–2013–2014–2015–2016–2017–2018 yılları olağan genel kurul toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Genel Kurul Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
10.09.2019 11:00
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOTOMAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NDEN

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil No : 23902

Mersis No : 0 6220196887 00010

Ticaret Unvanı : MOTOMAR Dış Ticaret Limited Şirketi

Ticari Adresi : Büsan Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çelik Caddesi No:27 Selçuklu/KONYA


Yukarıda bilgileri yazılı şirkete Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/146 esas ve 2019/52 sayılı kararı ile Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/137 esas ve 2019/719 sayılı kararından verilen yetkiler çerçevesinde atanan Kayyım tarafından 09.08.2019 tarihinde alınan karara istinaden; 10.09.2019 tarihinde, saat: 11:00’da, Büsan Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çelik Caddesi No:27 Selçuklu/KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar v.b. belgeler ile kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantısına, şirket ortaklarının asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KAYYIM

Ersin GÜL

T.C. No : 28105782508)

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

  2. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile İlan başlıklı 7. Maddesinin tadili ile ilgili karar alınması,

  3. Şirket ortağı Mesut ŞANLI’nın vefatı ile şirkette mevcut olan sermayesinin Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1686 esas ve 2018/1713 karar no.lu Mirasçılık Belgesine göre varislerine hisseleri oranından yapılacak hisse devirleri hakkında karar alınması,

  4. 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 yılları bilançosu ve gelir tablosunun (kâr/zarar hesapları) tetkik ve tasdik edilmesi,

  5. 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 yıllarında elde edilen şirket kârları/zararları hakkında karar verilmesi,

  6. Şirketin mevcut olan müdürünün vefatı sebebiyle şirkete müdür atanması ile ilgili karar alınması,

  7. Şirket müdürü/müdürlerine verilecek ücret konusunun belirlenmesi hakkında karar alınması,

  8. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz MOTOMAR Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 10.09.2019 tarihinde saat:11:00'da Büsan Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çelik Caddesi No:27 Selçuklu/KONYA adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR