BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978477
Şehir : Bolu
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
04.05.2019 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜNDEMLİ İLAN

BEYPİ, BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Şirketimizin 2018 yılı 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.T.K.’nun 409. Esas Mukavelesinin 10. maddesi gereğince 04/05/2019 Cumartesi günü saat 11:00’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Vakıfgeçitveren köyü Kabakçıkırı sokak No:4 BOLU adresinde bulunan şirket yönetim merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortakların belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları, vekilleri ile katılacakların ise ekteki örneğe uygun olarak vekâletname düzenlemeleri rica olunur. Vekâletnamenin noterce tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noterce tasdikli imza sirkülerini vekâletnameye eklemeleri gerekmektedir.

Ortaklardan arzu edenler şirketin 2018 yılı finansal tablolar; konsolide finansal tablolar; yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisini şirket merkezinde inceleyebilirler.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imza yetkisinin verilmesi,
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile Mali ve Finansal Tablolarının okunarak müzakeresi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, Mali ve Finansal Tablolarının onanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücret ve huzur haklarının görüşülerek tespiti,
8. Dilek ve Temenniler,
9. Kapanış.

VEKALETNAME


Sahibi olduğum ……………………………………… TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BEYPİ, BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’’nin 04/05/2019 tarihinde, Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No:4 BOLU adresinde, saat:11:00'de yapılacak 2018 yılına ait olağan/olağanüstü toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR