AYDIN TRAFO MAKİNE SAN.VE TİC. A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

AYDIN TRAFO MAKİNE SAN.VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890428
Şehir : İzmir / Kemalpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel kurul
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları
Toplantı Tarihi
:
05.12.2018 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Aydın Trafo Mak.San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulundan;

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: K.Paşa 370-K-2497
Ticaret Unvanı
Aydın Trafo Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Ankara Karayolu 26. Km. No.305 Kemalpaşa İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31/10/2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 05 Aralık 2018 tarihinde, saat: 11:00’de Ankara Karayolu 26. Km. No.305 Kemalpaşa İZMİR, adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Divan teşkili,
  2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı divanına yetki verilmesi,
  3. Yönetim kurulu 2017 yılı Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
  4. Bilanço ve Kar / Zarar 2017 hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdik edilmesi, kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
  5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
  6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve huzur haklarının tespit edilmesi,
  7. Yönetim Kurulunun Üyelerini TTK’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,
  8. Dilek ve temenniler, Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR