S.S.694 SAYILI HAVSA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Olağan genel kurul toplantısına davet

S.S.694 SAYILI HAVSA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00877765
Şehir : Edirne / Havsa
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / HAVSA
Yayınlandığı Gazeteler

BATI EKSPRES 16.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
  S.S. 694 SAYILI HAVSA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Tebligat Konusu
:
Olağan Genel Kurul
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
17.11.2018 10:30

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S. 694 SAYILI HAVSA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2017/2018 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İLAN

S.S. 694 Sayılı Havsa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.11.2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da Yeni Mahalle Fatih Caddesi No:344 Havsa/EDİRNE adresindeki Kooperatifimiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Ana sözleşme ’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 25.11.2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması kapsamında, Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan,

  1. 2012/2013 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

  1. 2013/2014 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

  1. 2014/2015 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

  1. 2015/2016 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

  1. 2016/2017 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

4- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

5- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2017-31.07.2018 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

6- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

a- 01.08.2012-31.07.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

b- 01.08.2013-31.07.2014 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

c- 01.08.2014-31.07.2015 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

d- 01.08.2015-31.07.2016 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

e- 01.08.2016-31.07.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

f- 01.08.2017-31.07.2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

8- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

9- Birlik Ana sözleşmesi’ nin 68’inci ve Kooperatif Ana sözleşmesi’ nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2017/2018 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

10- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2018/2019 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

11- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

12- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2019/2020 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

13- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Birlik Ana sözleşmesi ’nin 68’inci ve Kooperatif Ana sözleşmesi’ nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2018/2019 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

14- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 iş yılı tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

15- 2018/2019 ve 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

16- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

17- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

18- Kooperatif Ana sözleşmesi’ nin 43’üncü Maddesi 1’inci fıkrasına istinaden; Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi.

19- Tasnif Kurulunun teşkili.

20- 18’inci Maddede belirlenen sayı dahilinde Yönetim Kurulu üyeliklerine asil ve yedek üyenin gizli oyla seçimi. ( 4 yıllık süre için)

21- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asil ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi ( 4 yıllık süre için)

22- Dilek temenniler ve kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR