TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00849750
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 10.08.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel kurul
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları
Toplantı Tarihi
:
29.08.2018 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN

Şirketimizin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılları Tasfiye Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantıları 29.08.2018 günü Saat 14:00’de aşağıdaki gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için ,aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASFİYE MEMURU
AHMET DALAMAN

GÜNDEM

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
2-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4-Şirketin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
5- Tasfiye Memurunun ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yılı için ibrasına karar verilmesi,
6- Tasfiye Memuruna ödenecek ücret konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması,

8- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca ve Tasfiye Memurunca hazırlanmış İç Yönergenin hazırlanması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
9- Dilekler ve kapanış.VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 29.08.2018 günü Saat:14:00’de “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacak 2013-2014-2015-2016-2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’yi vekil tayin ettim/ettik. Vekaleti Veren
İsim –İmza –Tarih
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT:Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR