ÇANAK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇANAK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835084
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
28.07.2018 17:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇANAKKALE

Mersis No: 0815004724200014


Ticaret Unvanı

ÇANAK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 28.07.2018 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI


Ticari Adresi: Cumhuriyet Meydanı Dibek Sok.No:1 Çanakkale

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/07/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/07/2018 tarihinde, saat: 17:00’da, Cumhuriyet Meydanı Dibek Sok.No:1 Çanakkale adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YAKUP EKŞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


GÜNDEM:

  1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. 2017 yıllarına ait yönetim kurulu çalışma raporlarının okunması,
  3. 2017 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
  5. Kar dağıtımı konusunun görüşülmesi,
  6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
  7. Dilek ve temenniler.
  8. Kapanış.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Çanak Turizm Otelcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 28/07/2018 tarihinde saat: 17:00'da Cumhuriyet Meydanı Dibek Sok.No:1 Çanakkale adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren
İmza
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR