SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826028
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 21.06.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları
Toplantı Tarihi
:
13.07.2018 18:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURULA DAVET

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir İZMİR
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.06.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13.07.2018 tarihinde, saat: 18: 00 ’da Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 01.01.2018-30.06.2018 Özel hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ALİ EFE SAYIN
TC:**********
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 01/01/2018 - 30/06/2018 özel hesap dönemi faaliyet
raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4- 01/01/2018 - 30/06/2018 özel hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
5- 01/01/2018 - 30/06/2018 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımı
yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR