S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Olağan genel kurul toplantısına davet

S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821357
Şehir : Sakarya / Serdivan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 10.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.06.2018 10:30

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N


Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;


Kooperatifimizin 2017 faaliyet yılına ait 68. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 10:30’da Yazlık Beldesi, Köprübaşı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Telli Sokak, No:63, Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde ikinci toplantı aynı gündemi görüşmek üzere 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın T.C. nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya sürücü belgesi ile birlikte teşrifleri rica olunur.
Resmi kimliği olmayan ortaklar Genel Kurul’a alınmayacaktır.

G Ü N D E M

1 - Açılış,
2 - Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)
3 - Saygı duruşu,
4 - Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması,
6- Kooperatifimizin 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
8- 2017 faaliyet yılı müspet gelir – gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,
9 - 2018 faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yedek Üyelerinin seçimi,
12 - Denetçilerin ve Yedek Üyelerinin seçimi,
13 - Dilek ve temenniler,
14 - Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR